حکم

دیگه کم کم داره به عادت تبدیل میشه.سه چهار شبی هست که هی پشت سر هم حکم چهار نفره بازی می کنیم.این قدر بازی می کنیم که یهو به خودمون میایم می بینیم ساعت از 4-5 گذشته تازه به فکر خوابیدن می افتیم صبح بیدار شدن برامون خیلی سخت میشه تا ظهر از هر فرصتی برای چرت زدن استفاده می کنیم.
با این همه شب که میشه کاملاً غریزی 4 تایی دور هم میشینیم و شروع می کنیم به بازی کردن!
بازی جالبیه مخصوصاً اگه همه بلد باشن و اشتباه فاحش نکنن حسابی جذاب میشه قاعده بازی یه طرف شانس و برگه های یارت و نحوه بازی خودت همه و همه در کنار هم باعث میشه به پیروزی برسی شاید یه جورایی زندگی خودمونه تو فضای کوچک شده !
دیگه هر چی بگم توضیح اضافه هست! شاید بد نباشه برای آشنایی بیشتر با بازی حکم یه سری به اینجا بزنید!

Advertisements

زندگی سوسکی

مرد مسافر بهم گفت : من زندگی ایرانی ها رو همیشه به زندگی سوسکی تشبیه کردم
در جوابش هیچی نداشتم که بگم شاید چون حرف حساب جواب نداره!


با توجه به قطعی 5روزه تلفن و عدم دسترسی به اینترنت وایرلس یه مدتی نبودم!