سیگار

بعد از تمام شدن کارها برای التیام تمام دردها و خستگی ها یه سرعت سراغ پاکت سیگار در جیب کاپشن می رود
از 3-4 نخ باقیمانده در ته پاکت یکی را بیرون می کشد.تق…تق…تق…تق…فندک را تکان می دهد سرو ته می کند باز تق…تق روشن می شود همزمان که آتش را به نوک سیگار می مالاند با پک های پی درپی سعی در روشن کردنش دارد
فندک را خاموش می کند به کناری می اندازد پک عمیق به سیگار … و فاجعه…چه فاجعه ای بدتر از اینکه فیلتر سیگار را روشن کرده باشد؟؟؟
آتش تنفر شعله می کشد…

Advertisements

links for 2010-01-09

links for 2010-01-05

links for 2010-01-03