امروز کنکور ارشد رو هم تجربه کردم!

اما اعتراف می کنم هیچوقت تا حالا تو هیچ کنکوری اینقدر حس ندانستن نداشتم!

اعتراضی نیست چون من از ماه ها پیش تصمیم گرفتم بی خیال ادامه تحصیل بشم اما وقتی تو راه می رفتیم امیر پرسید ازم اگه الان بغل دستی تو خونده باشه توپ بعد تو از روش بزنی رتبه ات هم خوب بشه میری ادامه تحصیل یا نه ؟

همین سوال ساده منو تو پوچی فلسفی عمیقی برده.کاش جوابم یه نه محکم و قاطع بود…

Advertisements

links for 2010-02-09

  • اگر چشم مدخل روح باشد، آنوقت میتوان گفت که لب هم
    راهرو ذهن اسـت. مــا افکار خود را با یک لبخند انتقال می
    دهیم، عشق را در کلمـات می گنجانیم و علایق خود را با
    بوسه ابراز می نماییم. در یک بوسه مطالب عمیقی وجود
    دارد که بیان آن ها فرای لغات و کلمات است.