رمضان

یادش بخیر یه زمانی برای اینکه سحر ما رو بیدار کنن چه قدر التماس می کردیم!
یادش بخیر یه زمانی برای اینکه روزه بگیریم چه قدر شور و هیجان داشتیم!
یادش بخیر یه زمانی سر سفره افطار اول دعا می کردیم بعدش روزه رو افطار می کردیم!
یادش بخیر یه زمانی وقتی روزه می گرفتیم دیگه فحش نمی دادیم!
یادش بخیر یه زمانی وقتی روزه بودیم به هیچ کار گناهی فکر نمی کردیم!
یادش بخیر یه زمانی وقتی ماه رمضان بود احساس نزدیکی به خدا می کردیم!
یادش بخیر یه زمانی وقتی ماه رمضان بود وقتی بیکار می شدیم نماز قضا می خوندیم!
یادش بخیر یه زمانی سر سفره افطار کلی ادعا می کردیم که امروز اصلاٌ روزه گرفتن به ما فشار نیاورد!
یادش بخیر …
چی به سر ما اومده ؟؟؟
اون موقع نمی فهمیدیم یا الان ؟؟؟

Advertisements